Category

Rogue Pi: A RPI Prementing Dropbox

Prementing Dropbox służy do zezwalania pentestera do zdalnego dostępu i audytu sieci. Urządzenie jest upuszczane do sieci, a następnie ustawia połączenie, które umożliwia zdalny dostęp. Jako ostateczny projekt [Kalen] zbudował Rogue PI, wpisującym Dropbox oparty na Raspberry Pi.

Rogue PI ma kilka funkcji, które sprawiają, że jest cenne dla piętrowego. Po pierwsze, ma moc testu, który weryfikuje, że instalacja na sieci docelowej zakończyła się sukcesem. Ponieważ instalacja Dropbox musi być niepozorna, pomaga to uruchamiać konfigurację urządzenia bez wykrycia. LCD pozwala użytkownikowi zobaczyć, czy instalacja odniosła sukces bez dodatkowego komputera lub zewnętrznego wyświetlacza.

Po zasilaniu urządzenie tworzy odwrotny tunel SSH, który zapewnia zdalny dostęp do urządzenia. Korzystanie z odwrotnego tunelu pozwala urządzeniu poruszać się wokół zaporę sieci. Aircrack-NG został umieszczony na urządzeniu, aby umożliwić ataki bezprzewodowe, a ukrytego SSID pozwala na dostęp bezprzewodowy, jeśli sieć przewodowa ma problemy. Istnieje długa lista wpisujących narzędzi, które zostały zbudowane tak, aby działać na PI.

Sprawdź demonstrację wideo Dropbox po przerwie.