Category

Minimalista LED Light Detecting Candle

Nasz migoczący obwód LED zintegrował dwa rozumiane obwód, a także zdecydowanie nie był wdzięczny od tego od tego. [Sprite_tm] zobaczył raczej kilka obszarów, w których obwód może zostać zmniejszony. Skończył się zabrać go do dwóch diod LED, baterii, a także attiny13. Pierwszym krokiem pozbył się obecnych rezystorów ograniczających. Arkusz danych pokazuje, że przy dostawie 3V AVR ograniczy obecnie znacznie poniżej maksymalnego prądu. Czujnik światła został wyeliminowany dalej. [SPRITE_TM] Odwołano się do wcześniejszego publikowania na wykryciu diodami LED. Mierzy napięcie w jednej z diod LED, gdy jest wyłączony, aby zobaczyć dokładnie, ile światła go uderza. Obecny rysunek podczas gdy włączony jest 10mA, a także 50UA podczas OFF.