Category

Zatapialny aparat zatrzaskuje zdjęcia oceanowych drapieżników

Ta platforma aparatu wykorzystuje Raspberry PI, aby wysłać aparat w dół pięćdziesięciu metrów (lustro na blogu RPI) w celu szpiegowania na rekinach. Byliśmy bardzo podekscytowani, że najpierw wierząc, że może wykorzystać moduł kamery z Fundacji Raspberry Pi, jednak tak nie jest. Czytaj jednak czytaj, że w tym jedna jest wiele wspaniałych rzeczy.

Praca wykorzystywana kolekcja jednostek aparatu rozprzestrzenił się na dużym obszarze, aby wyświetlić aktywność rekina. Każdy jest zamontowany na zakotwiczonym boja, wykorzystując panele słoneczne, a także baterię żelowej kwasu ołowiu do zasilania. Sam RPI pozostaje topside w pudełku wodoodpornym. Linki do kamery wykorzystującej 50-stopowy kabel patch Ethernet.

Wyważamy trudność budowania parallelów sprzętowych, projektowania podwodnego ROV. Kamera wymaga obudowy, która może stać jak ciśnienie na tej głębokości, włączając kabel do przejścia z nim. W dzienniku pracy jest również fascynująca uwaga na temat ustawień ekspozycji kamery.