Category

Wielofunkcyjny ESP8266 Brelok

Jedną z najlepszych cech ESP8266 jest jego zdolność do samodzielnego hosta serwera WWW, umożliwiająca dość skomplikowane interakcje użytkowników. Deebugger o [s-marcu] jest ładnym urządzeniem opartym na Little ESP8266 z mnóstwem funkcji w małym pakiecie.

Urządzenie zasilane przez USB ma interfejs użytkownika sieci Web, który umożliwia jej stosowanie jako oscyloskop o niskiej przepustowości, terminal I2C lub terminal UART. Jako zakres możesz połączyć się z nim za pomocą tabletu, a następnie użyć go jako monitora zdalnego napięcia. Istnieje najlepsza funkcja wykrywania, która jest dobrym dotykiem i daje cały projekt, który jest czujnikiem premium.

Terminal seryjny na ESP8266 nie jest jeszcze nowym, ale jest cenny w odłączeniu okna konsoli z ławki. Terminal I2C jest tam, gdzie urządzenie naprawdę świeci, ponieważ może skanować podłączone urządzenia w podłączonym magistrali. Ta funkcja autobusowa jest pomocna dla początkujących, ponieważ oprogramowanie może skanować adresy rejestrów urządzeń.

[S-marzec] Uczynił schemat w formacie PDF, a także cały kod projektu dostępnego na GitHub, więc przejdź najlepiej przed sobą i uczynić go własnym. Mamy urządzenie końcowe oparte na oparciu o ESP8266 w przeszłości i łącząc te dwa, które uczyniłyby na zaległe narzędzie do ekspresu.

Dzięki za sugestię [René Arts]