Uncategorized

Primer na dynamicznym opakowaniu

[Graphitemaster] pomaga demystekowaniu procesu funkcji dostosowawczych do obciążenia dynamicznego. Jego samouczek pokazuje dokładnie, jak dokonać dynamicznej funkcji, która drukuje “Witaj świecie” do wspólnego wyjścia. Jest to prymentalne, ale jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia z tematem, który może być zdumiony, co naprawdę wchodzi w to.

Zwykle Twój skompilowany kod ma w nim adresy, które mówią procesorowi, gdzie przejść dalej. Punktem dynamicznego pakowania polega na tym, że kod można umieścić w dowolnym miejscu, a także tak samo statyczne adresy po prostu nie będą działać. Powyższy kod pokazuje dokładnie, jak zwykle kompilujesz łatwy oświadczenie printf. Linia CallQ to połączenie telefoniczne, które należy wymienić z czymś, co będzie dobrze grać w rejestrach. [Graphitemaster] zabiera to ospałactwo w pokazaniu dokładnie, jak to zrobić. Programu sama funkcja dynamiczna nie będzie zbyt dobra. Więc samouczek kończy się, ilustrując dokładnie, jak zaprogramować Dynamic Code Loader.