Uncategorized

Klonowanie i modyfikowanie e-paszportów

[THC / VONJEEK] wydali aplikację, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych i modyfikowania danych e-paszportowych. Sprawdź wideo Elvisa sprawdzającego na lotnisku. Najwyraźniej nie ma sposobu, aby urządzenie wiedzieć, czy paszport został manipulowany.

[Via schoweier]